Selected Bibliography on the Baltic Psalteries


Compiled by Carl Rahkonen, as part of his Kantele website.

[Note:  This is a work in progress.  Please send any additional entries or direct any questions to:  Rahkonen@iup.edu]

Last updated July 1, 2010

 


 

General studies on the Baltic psalteries:

 

Dravnieks, Konstantins. 

1980?  "Metamorphosis of the Baltic Psaltery."  Unpublished typescript.

 

Emsheimer, Ernst. 

1961    Die Streichleier von Danczk.  Svenska tidskrift för musikförskning (43):109‑117.  Reprinted in Studia ethnomusicologia eurasiatica.  (Musikhistoriska Museets Skrifter 1), pp. 99‑107.  Stockholm: Musikhistoriska museet, 1964.

1980    "Kantele" and "Gusli"  In The New Grove Dictionary of Music and Musicians, London:  Macmillen.

 

Haas, Ain. 

2001    Intercultural Contact and the Evolution of the Baltic Psaltery.” Journal of Baltic Studies 32, 3 (Fall):  209-50.

 

Peekna, Andres and Thomas D. Rossing.

2005    "The Acoustics of the Carved Baltic Psalteries."  Acta Acustica united with Acustica  91 (March/April 2005): 269-76.

 

Rahkonen, Carl.

2001    "Kantele" and "Gusli"  In The New Grove Dictionary of Music and Musicians, 2nd ed. London:  Macmillen.

2003-   Kantele   website:  http://www.people.iup.edu/rahkonen/kantele/

 

Reynolds, Stephen

1973    “The Baltic Psaltery: Bibliographical Problems and Desiderata.” In The Second Conference on Baltic Studies in Scandinavia, vol. 2: Literature and Linguistic Section. Stockholm: The Baltic Scientific Institute in Scandinavia, 7–22.

1983    “The Baltic Psaltery and Musical Instruments of Gods and Devils.” Journal of Baltic Studies 14 (1): 5–23.

1984    "Whence the Baltic Psaltery?"  Unpublished paper prepared for the Ninth Conference on Baltic Studies, Montreal, June 14-16.

 

Tëmkin, Ilya

2004                "The Evolution of the Baltic Psaltery: A Case for Phyloorganology.”

The Galpin Society Journal 57 (May): 219-230, 217.

 


 

Finnish kantele:

 

Aho, Marko, ed.  6th International Baltic Psaltery Conference.  Special issue of Musiikin suunta 31, 1 (2009).

 

Ala‑Könni, Erkki.

1961    Perhonjokilaakson suomalaispitäjien kansanmusiikki  1800‑luvulla.  In Kokkolan pitäjän yläosan historia.  Kokkola. Reprinted in Suomen kansanmusiikki.

1963a Kreeta Haapasalo.  Kalvalaseuran vuosikirja 43:300‑10.

1963b  Saarijärven kantele.  In Saarijärven kirja. Pieksämäki.  Reprinted in Suomen kansanmusiikki.

1973    Kantele Haapaveden kansanmusiikissa. In Haapavesi ennen ja nyt II, pp. 389‑405.  Pieksämäki:  Haapaveden kunta ja seurakunta.  Reprinted in Suomen kansanmusiikki.

1983    Erkki Ala‑Könnin muistinpanoja Paul Salmisesta. Kantele (4):16.

1985    Kantele‑‑Finlands nationalinstrument. In Kalevala: och de finska folksångernas värld, pp. 97‑109. Helsinki?:  Pandemos.

1986    Suomen kansanmusiikki:  tutkielmia neljältä vuosikymmeneltä. Kansanmusiikki‑instituutti publications 20. Kaustinen: Kansanmusiikki‑instituutti.

 

Ala‑Könni, Erkki and Martti Pokela.

1971    Pienoiskanteleen opas:  viisikielinen kantele -- yhdeksänkielinen koulukantele. Helsinki: Musiikki Fazer.

 

Andersson, Otto.

1923    Stråkharpan, En studie i nordisk instrumenthistoria.  Stockholm:  Generalstabens litografiska anstalt i distribution.

1930    The Bowed‑Harp:  A Study in the History of Early Musical Instruments. Translated by Kathleen Schlesinger.  London:  William Reeves.

 

Asplund, Anneli.

1983a  Kantele.  Sound recording and liner notes.  Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura.

1983b  Kantele.  Helsinki:  Suomalaisen Kirjallisuuden Seura.

 

Cornell, Diane Elizabeth.  

1990    ”Musical Instruments as Symbols of Culture:  The Impact of the Finnish Folk Music Institute’s ’Kantele to the Schools’ Project upon the Role of the Kantele in Finnish Society.”   Master of Arts Thesis, University of Washington, Seattle.  

 

Haavio, Martti.

1950    Väinämöinen ja kanteleensoitto.  In Väinämöinen, suomalaisten runojen keskushahmo.  Porvoo: Werner Söderström.

1952    Väinämöinen's Kantele Music.  In Väinämöinen: Eternal Sage, pp. 140‑73.  Translated from the Finnish by Helen Goldthwait‑Väänänen.  (Folklore Fellows Communications 144).  Helsinki:  Suomalainen Tiedeakatemia.

1970    Kantele ‑‑ topiikkaa.  Kalevalaseuran vuosikirja (50):85‑122.

 

Jalkanen, Pekka; Heikki Laitinen; Anna-Liisa Tenhunen; ed. Risto Blomster.  Kantele.  Helsinki:  Suomalaisen

2010     Kirjallisuuden Seura.  511 p,. ill., music, 24 cm.

 

Kantele  quarterly journal of the Kanteleliitto  1978-

 

Laitinen, Heikki.

1975    Perhonjokilaakson kanteleensoittotyyli:  Liitteenä näytteitä Viljo Karvosen soittotyylistä.  Kansanmusiikki (3):16‑23.

1980a  Karjalainen kanteleen soittotyyli.  Kansanmusiikki (2):43‑54.

1980b Kansallislaulajatar Kreeta Haapasalo.  Rondo (2).

1980c  Grundzuge der Geschichte der Finnischen Kantele.  Paper presented at Congressus Quintus Internationalis Fenno‑Ugristarum.  Turku, August 20‑27, 1980. Abstract published in Pars VIII: Dissertations Sectionum:  Ethnologia, folkloristica et mythologia, archaeologica et anthropologica.  Turku: Suomen Kielen Seura, 1981.

1982a  Viisikielinen kantele jokaiseen kouluun!  Kansanmusiikki (1):2‑9.

1982b  Viisikielinen kantele jokaiseen kouluun, jokaiseen kotiin!!!  Kantele (1):8‑9, 14.

1982c  Ota kantele käteesi, kulta kieli kainaloosi!  Kansanmusiikki (1):44‑6.

1984    Arvi Pokelan muistolle.  Kantele (2):24.

2003    Matkoja musiikkin 1800-luvun Suomessa. [Journeys into the music of 19th c. Finland]  Doctoral Dissertation, Tampere University.

 

Laitinen, Heikki and Hannu Saha.

1982    Viisikielinen kantele soitto-opas.  Kaustinen: Kansanmusiiki‑instituutti.  Also in Kansanmusiikki (1): 1‑9. English translation by Carl Rahkonen: A Guide to the Five-string Kantele (1988).

 

Leisiö, Timo.

1975    “Kanteleen historiaa.” [History of the Kantele] Kansanmusiikki (3): 29‑35.

1977    “Polvella istuvan dilemma.” [A Dilema Sitting on the Knee] Musiikki (2): 1‑36.

1978    “Kantele.” In Otavan iso musiikkitietosanakirja.  Helsinki: Otava.

1997    Lyyra ja Pythagoras: Antiikin ajan kielisotimia. Tampere: Kanteleliito.

 

Norlind, Tobias.

1923    Bidrag till kantelens historia.  Rig:  Föreningen för  Svensk Kulturhistoria 6:37‑58.

1936    Brettzither; Griffbrettlodse Zither; Gatt. 1. Kantele.  Gatt. 2. Kastenzither.  In Systematik der Saiteninstrumente, pp.151‑67.  Hannover: Verlag für Musikalische Kultur und Wissenschaft.

 

Penttinen, Henri, Jyrkki Polkki, et. al.

2005    "Design and Analysis of a Modified Kantele with Increased Loudness."  Acta Acustica united with Acustica  91 (March/April 2005): 261-68.

 

Rahkonen, Carl.

1989    "The Kantele Traditions of Finland."  Ph.D. dissertation, Indiana University, Bloomington, Folklore Institute.

2008    "Stuck as a Symbol." [An Inside-Outsider's View of the Finnish Kantele]. Finnish Music Quarterly No. 3: 50-51.

 

Saha, Hannu.

1986    Kymenkielisen kanteleen opas. Kaustinen: Kansanmusiikkin-instituutti.

1988    Kantele:  New Life for Finland’s National Instrument.”  Finnish Music Quarterly 1 (1988):  20-29.  

1996    Kansanmusiikin tyyli ja muuntelu. [Folk Music Style and Variation]

Doctoral Dissertation, Tampere university,  Kaustinen:  Kansanmusiikki instituutti.

 

Smolander-Hauvonen, Annikki.  

1998    Paul Salminen, suomalaisen konsterttikanteleen ja soittotekniikan kehittäjä.   [Paul Salminen, Finnish concert kantele and playing technique developer].  Doctoral Dissertation.  Helsinki: Sibelius-Academy.

 

Tenhunen, Anna-Liisa, ed.  Kanteleet kaapeista.  Helsinki: Kerhokeskus-koulutyön tutki ry.

1996

 

Väisänen, Armas Otto.

1916a  Vanhimmat muistiinpanot kansanmusiikkimme ajalta.  Aika 8‑9.

1916b  K. A. Gottlund kansansävelmiämme kerääjänä ja tutkijana.  Aika 8‑9.

1917a  Suomen kansan sävelmiän keräys.  Suomi: Kirjoituksia isänmaallisista aineista 4 (16):1‑139.

1917b  Kannel.  Suomen kuvalehti (8):112‑3.

1917c  Kanteleensoittaja ‑‑ taiteilijain äiti.  Suomen kuvalehti (8):114‑5.

1923    Kantele -‑ soitin.  In Suomen museopäivät 1923, pp. 13‑6.  Helsinki:  Suomalaisen Kirjallisuuden Seura.

1925    Väinämöisen kantele kuvissa.  Kalevalaseuran vuosikirja 5:191‑7.

1927    Eräs kanteletutkimus.  Tobias Norlind: 'Bidrag till   Kantelens historia'.  In Juhlakirja Ilmari Krohn'ille 8. XI. 1927.  Helsinki:  Suomen Musiikkitieteellinen Seura.

1928a  Kantele‑ ja jouhikkosävelmiä.  Suomen kansan sävelmiä 5.  Helsinki:  Suomalaisen Kirjallisuuden Seura.

1928b  Kantelerunojen todellisuuspohja.  Kalevalaseuran vuosikirja 8:281‑303.

1928c  Das Zupfinstrument Gusli bei den Wolgavolkern.  In Juhlakirja Yrjö Wichmannin kuusikymmenvuotispäiväksi.  Helsinki: Suomalais‑Ugrilainen Seura.

1931a  Kantele ja hyppivä puuhevonen.  Kalevalaseuran vuosikirja 11:157‑65.  Reprinted in Kansanmusiikki (1):47‑9.

1931b  Kanteleen rakenteesta.  Yhteishyvä 51.

1933    Kantele ym. soittimet suomalaisissa arvotuksissa.  Kalevalaseuran vuosikirja 13:367‑87.

1934    Vepsäläinen kantele.  Kalevalaseuran vuosikirja 14: 242‑51.

1938    Wirklichkeitsgrund der finnisch‑estnischen Kantelerunen. German translation of "Kantelerunojen todellisuuspohja."  Acta Ethnologica (Copenhangen) 3:31‑57.

1939    Untersuchungen über die Ob‑ugrischen Melodien.  Toimituksia 80.  Helsinki: Suomalais‑ugrilaisten Seura.  (Doctoral Dissertation, University of Helsinki).

1943    A Vepse Kantele.  English translation of "Vepsäläinen kantele."  In Emlekkonyv Kodaly Zoltan hatvanadik szuletesnapjara, pp. 337‑42.  Edited by Bela Gunda.  Budapest: Kiadja a Magyar neprajzi tarasag.

1948    Kalevalamittaisten runojen esitystävät.  Kalevalaseuran vuosikirja 27‑28:184‑243.

1951a  Onko olemassa kansallissoitinta?  Karjala 28 February.

1951b  Väinämöisen ja kuningas Daavidin 'kannel'.  Suomen kuvalehti (7):12‑4.

1955    Kanteleesta viuluun.  Uusi musiikkilehti (2):9.

 

 Estonian kannel

 

Haas, Ain. 

2001    “Intercultural Contact and the Evolution of the Baltic Psaltery.” Journal of Baltic Studies 32, 3 (Fall): 209-50.

 

Tampere, H.

1975    Eesti rahvapillid ja rahvatantsud.  Tallinn: Eesti Raamat.

 

Tõnurist, Igor.

1969a  “K voprosu o proisždenii guslej i kantele.”  [On the Problem of the Origin of the Gusli and Kantele.]  Thesis.

1969b  Vadjalaste ja isurite kandlest.  In Aastaraamat etnograafiamuuseumi 24, pp. 335‑46.  Edited by V. Kaltis, A. Luts and A. Peterson.  Tallinn:  Valgus.

1977a  "Kannel Vepsamaast Setumaani [Kannel from the Vepsian to the Setu Regions]  In Soome-ugri rahvaste muusikapärandist. Tallinn: Eesti raamat, 1977, 149-182. Russian and German summary, 177-182.

1977b  Gde vo gusli zvonili? (olyt kartografirovanija narodnykh muzykaljnykh instrumentov).  In Ztnograficheskie issledovanija severozapada SSSR, pp. 16‑29.  Edited by Otdelynyj Ottisk.  Leningrad:  Nauka.

1981    Kantele i narodnaja kulytura pribaltijskikh Finnov, baltor i russkikh.  Paper presented at the Fifth International Finno‑Ugric Congress, 9‑15 September.  Budapest, Hungary.  Abstract published in Part IV Acta Sectionis Ethnographicae, pp. 84‑6.  Edited by Gyula Ortutay.  Budapest:  Akademiai Kiado.

1982    Huua, pilli, laula, pilli!  In Emakeele Latteil III,  pp. 18‑28.  Tallinn:  Perioodika.

1996    "Uuem kannel Eestis ja naabermaades." [The New Kannel in Estonia and Neighboring Countries] In his Pillid ja pillimäng eesti külaelus.  Tallinn:  Eesti Teaduste Akadeemia Ajaloo Instituut, 20-31.

 

 


 

Latvian kokle

 

Priedīte, īrisa.

1993    Cītaras un meistari. [Zithers and their makers]. Riga: Latvijas Etnogrāfiskais Brīvdabas muzejs.

 

Muktupavels, Valdis.

1999    "Systematics of Latvian Musical Instruments."  Doctoral dissertation, Latvian Art College Association, Musicology (June 29).

2000    "On Some Relations Between Kokles Styles and Contexts in the Twentieth Century."  Journal of Baltic Studies  31, 4 (Winter):  388-405.

2002    "Musical Instruments in the Baltic Region:  Historiography and Traditions."  The World of Music  44 (3): 21-54.

 

 


 

Lithuanian kankles

 

Apanavičius, Romualdas.

1992    Baltų etnoinstrumentologija.   Kaunas: Vydijos priedas.

1994a  “[The Origin of the Musical Instruments of the Ancient Balts.]” Vytautas Magnus University, Lithuanian History Institute, Habilitated Doctoral  Dissertation.

1994b  Senosios kanklės ir kankliavimas [Ancient kanklės and its playing] 2nd ed., Vilnius: Muzika.

1994c  ed. Kanklės of the Baltic Sea Nations: From a Village House to a Concert Hall.

Vilnius: The Institute of Ethnomusic Press.

1996-   Ancient Lithuanian Kanklės.  World Wide Web site, hosted by the Multimedia Center for Humanities. Vilnius. http://www.aidenis.mch.mii.lt/kankles/  [Notice: this website is currently not available]

 


 

Karelian kannel

 

Dahlblom, Kari.

1987 Kantelekoulu kromaattiselle itäkarjalainen kanteleelle.  Kauhavan sanomalehti.

1994 Itäkarjalainen kantele. [East Karelian kantele] Photocopied typescript, ill. 168 pp.

 

Gudkov, Victor.  Numerous kannel articles in Punainen Karjala [Red Karelia]
 

Russian gusli krilovidnie:

 

Famincyn, Aleksandr Sergejevich.

1890    Gusli: Russkij narodnyj muzykaljnyj instrument. Istoricheskij ocerk.  St. Petersburg: Imperatorskoje Obshchestvo Ljubitelej drevnej pisjmennosti.

 

Vertkov, Konstantin.

1969    Beitrage zur Geschichte der russischen Guslitypen.”  In Studia instrumentorum musicae popularis I, pp. 134‑41.  Edited by Erich Stockmann.  Stockholm: Musikhistoriska museet.

1975    Atlas muzykal'nyh instrumentov narodov SSSR [Atlas of musical instruments of the peoples inhabiting the USSR]. 2nd ed., supplemented and corrected. Moscow: State publishers music, 1975.

 

Povetkin, Vladimir. 

1982    "Novgorodskie gusli i gudki."  In Novgorodskie sbornik.  Moscow: Nauka.

 

Privalov, N. I.

1908    Zvonchatye gusli na Rusi.  Muzyka i penie (7):8‑10.

 

Zhoukov, Nikolai and Vladimir Maraev.

1998-   Kantele.  website: http://www.chez.com/wmt/instr/kantele/

 

 


 

 

North American Baltic psalteries

 

Hakala, Joyce.

1997    Memento of Finland: A Musical Legacy.  Minneapolis:  Pikebone Music.

 

 [Niles], Christina Jaremko.

1978    “The Revival of the Latvian kokle in America.”  In Selected Reports in Ethnomusicology 3 (1): 211-51.  University of California, Los Angeles.

1980    "The Baltic Folk Zithers: An Ethnological and Structural Analysis." Master of Arts thesis. University of California, Los Angeles.

 

Henkel, Gerry Luoma.

2003    A Guide for Five and Ten String Kanteles.  PDF:  http://www.kantele.com/guide.pdf

 

Peekna, Andres.

1997    "Carved Kannel and Kokle Making in North America."  Paper presented at the 3rd International Baltic Psaltery Conference, Kaustinen, Finland, Nov. 13-16.

1998    "An Experiment with Beryllium Copper Strings on a Carved Kannel."  Paper presented at the Second Festival of Traditional Arts, Jalkala-98, near Zelenogorsk, Russia, August 15-16.

 

Peekna, Andres and Thomas D. Rossing.

2005a   "Acoustics of Baltic Psaltery: A New Outstanding Latvian Kokle."  Paper presented at the 149th meeting of the Acoustical Society of America, with the Canadian Acoustics Association, Vancouver, BC, May.  Paper No. 4pSA3.

2005b "Tuning the Lower Resonances of the Carved Baltic Psalteries by Adjusting Areas of the Soundholes."  Paper presented at the 149th meeting of the Acoustical Society of America, with the Canadian Acoustics Association, Vancouver, BC, May.  Paper No. 5aMU7.

 

Rahkonen Carl and Ain Haas.

"Estonian Americans" In Garland Encyclopedia of World Music, v. 3: United States and Canada.  New York:  Garland.

 


Please read the official disclaimer.
URL=http://www.people.iup.edu/rahkonen/kantele/Baltic.Psaltery.bib.htm
Page created and maintained by Carl Rahkonen.  © 2008-   Last modified 7/1/10
Comments and/or suggestions may be e-mailed to: rahkonen@iup.edu